Haberler

28
Eki

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Fizik Bölümü öğretim üyesi ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Direktörü ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Ensititüsü Müdürü Prof. Dr. Hilmi Volkan Demir, 16 Eylül 2019 tarihinde Washington DC’de düzenlenen Optical Society (OSA) yıllık toplantısında Fellow olarak seçilmiştir.

1916 yılında kurulan ve misyonu Optik ve Fotonik alanlarında bilgi üretilmesini, uygulamasını ve arşivlenmesini ve bu bilgilerin dünya çapında yayılmasını sağlamak olan  OSA Topluluğu kendini “ Bilim insalarınlarını, mühendisleri, eğitimcileri, teknisyenleri ve iş adamlarını birleştirip eğiterek ve aynı zamanda teknik ve profesyonel gelişimi yayarak dünyaya optik ve fotonik alanlarında öncülük eden şampiyon” olarak tanımlamaktadır.

Prof. Demir’in Fellow payesine yükseltilmesi, kendisinin optik ve fotonik alanlarının ilerlemesine ayırt edici ve önemli katkılarını, özellikle yarı iletken, aydınlatma, nanokristal optoelektroniği ve nanofotonik konularının araştırma ve geliştirilmesinde öncülük eden ve süreklilik gösteren katkılarını tanımaktadır. Bu seçim için alandaki belirgin bilimsel ve teknolojik katkıları, önemli yayaınları ve patentleri, tekinik endüstriyel toplulupa liderlik ve küresel optik toplumuna hizmet gibi etmenler de göz önüne alınmıştır.

Her yıl OSA Fellow’u olarak seçilen kişilerin sayısı toplam üyelerin yüzde 0.5’ini geçmemektedir. Bu durumu, bu süreci yüksek derecede seçici ve rekabetçi kılmaktadır. 2020 sınıfı OSA Fellowları 2020 yılı boyunca OSA konferansları ve toplantılarında onulandırılacaklardır.